Conspectus of the phanerogamic salt plant communities in the Netherlands

W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)325-362
  TijdschriftBiologisch Jaarboek
  Volume30
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit