Conspicuous performances: Ritual competition between Christian and non-Christian Hmong in contemporary Vietnam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)733-747
TijdschriftSocial Anthropology/Anthropologie Sociale
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 sep. 2021

Citeer dit