Constant growth rate can be supported by decreasing energy flux and increasing aerobic glycolysis

Nikolai Slavov, Bogdan A Budnik, David Schwab, Edoardo M Airoldi, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constant growth rate can be supported by decreasing energy flux and increasing aerobic glycolysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences