Constitutionalism in rough seas: Special issue

Mirjam Kuenkler (Redacteur), Hanna Lerner (Redacteur), Shylashri Shankar (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)911
Aantal pagina's1035
TijdschriftAmerican Behavioral Scientist
Volume60
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit