Constitutive Transcriptional Activation by a beta-catenin-Tcf complex in APC-/- Colon Carcinoma

V. Korinek, N. Barker, P.J. Morin, D. van Wichen, R. de Weger, K.W. Kinzler, B. Vogelstein, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2938 Citaten (Scopus)
1074 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1784-1787
TijdschriftScience
Volume275
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit