Constrained Agency in Later Working Lives: Introduction to the Special Issue

M. Damman, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constrained Agency in Later Working Lives: Introduction to the Special Issue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Medicine & Life Sciences

Social Sciences