Constraining biogenic silica dissolution in marine sediments: a comparison between diagenetic models and experimental dissolution rates

K. Khalil, C. Rabouille, M. Gallinari, K.E.R. Soetaert, D.J. DeMaster, O. Ragueneau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Constraining biogenic silica dissolution in marine sediments: a comparison between diagenetic models and experimental dissolution rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds