Constraints on development of fungal biomass and decomposition processes during restoration of arable sandy soils.

A. Van der Wal, J.A. Van Veen, A.S. Pijl, R.C. Summerbell, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  56 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2890-2902
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit