Constructed language and Linguistic Theory. On the Notions Possible, Impossible and Actual Language

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-222
TijdschriftInterface: tijdschrift voor toegepaste linguïstiek
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit