Constructing a Census of Chinese Regional Industrialization for 1933 The Case of Jiangsu and Guangdong Provinces

Yi XU, Zhihua Tang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-108
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit