Constructing from the invisible: Conceptualizing indigenous village layout and dynamics in the circum-Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-32
TijdschriftEthnoarchaeology
Volume13
Nummer van het tijdschrift1 & 2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit