Construction and calibration of a rapidly responsing pH mini-electrode: application to intertidal sediments

S.A. De Jong, P.A.G. Hofman, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  149 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-192
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit