Construction of a cellulase hyper-expression system in Trichoderma reesei by promoter and enzyme engineering

G. Zou, S. Shi, Y. Jiang, J. van den Brink, R.P. de Vries, L. Chen, J. Zhang, L. Ma, C. Wang, Z. Zhou

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  112 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Construction of a cellulase hyper-expression system in Trichoderma reesei by promoter and enzyme engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Engineering & Materials Science

  Chemical Compounds