Construction of a new diagnostic tool for the human pathogenic members of the Fusarium fujikuroi species complex

A. D. van Diepeningen, J. Iltes, Balázs Brankovics, G. S. de Hoog, J. Bergervoet, T. A. J. van der Lee, C. Waalwijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)108-109
  TijdschriftMycoses
  Volume58
  StatusGepubliceerd - okt 2015

  Citeer dit