Construction workers, painters and wood workers. The archive of the Christian Wood and Construction Union (HBB-CNV)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-10
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift34
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit