Consumer Culture, Self-prescription and Status

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-167
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of Victorian Culture
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit