Consumption of eelgrass (Zostera marina) by birds and invertebrates: an annual budget

P.H. Nienhuis, A.M. Groenendijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  378 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-35
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit