Consumption of eelgrass, Zostera marina, by birds and invertebrates during the growing season in Lake Grevelingen (SW-Netherlands)

P.H. Nienhuis, E.T. Van Ierland

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)180-194
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit