Contact and conflict between adult children and their parents in immigrant families: is integration problematic for family relationships?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contact and conflict between adult children and their parents in immigrant families: is integration problematic for family relationships?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences