Contact lens-related fungal keratitis

Nam N Cheung, Yanny Y Y Cheng, Sjoerd G van Duinen, Jos Houbraken, Paul E Verweij, Jairo Gooskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1100
TijdschriftThe Lancet Infectious Diseases
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2020

Citeer dit