Contactlenzen en geneesmiddelengebruik

B.C.P. Polak, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1622-1625
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume128
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit