Contacts between divorced and non-divorced parents and their adult children in the Netherlands

P. de Graaf, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)263-277
TijdschriftEuropean Sociological Review
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit