Content providers, Researchers, Technology and the Crowd: Discovering the Best Possible Collaborative Strategies for Datafication and Publication of a Dutch Historical Newspaper Corpus

C.A. Romein, Joris J. van Zundert, Katrien Depuydt*, Nicoline van der Sijs, Jesse de Does, Ruud de Jong, Roland de Bonth, Mathieu Fannee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Content providers, Researchers, Technology and the Crowd: Discovering the Best Possible Collaborative Strategies for Datafication and Publication of a Dutch Historical Newspaper Corpus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities