Contentious governance of wind energy planning: strategic dilemmas in collaborative resistance by local governments and citizen action groups

Imrat Verhoeven, Shannon Spruit, Elisabeth van der Grift, Eefje Cuppen, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJournal of Environmental Policy & Planning
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2022

  Citeer dit