Contesting almsgiving in post-New Order Indonesia

H. Latief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-50
TijdschriftAmerican Journal of Islamic Social Sciences
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit