Contextual effects on perceived contrast: Figure-ground assignment and orientation contrast

Matthew W Self, Aart Mookhoek, Nienke Tjalma, Pieter R Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contextual effects on perceived contrast: Figure-ground assignment and orientation contrast'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences