Contextual encoder-decoder network for visual saliency prediction

Alexander Kroner, Mario Senden, Kurt Driessens, Rainer Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Contextual encoder-decoder network for visual saliency prediction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science