Contingency and the prediction of violence [Review of: Mayersen (2014) On the Path to Genocide]

Kjell Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-161
TijdschriftThe Journal of African History
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 feb. 2017

Citeer dit