Continuous renewal of the axonal pathway sensor apparatus by insertion of new sensor molecules into the growth cone membrane

L Vogt, Roman J Giger, Urs Ziegler, B. Kunz, A Buchstaller, Hermens WTJMC, M G Kaplitt, M R Rosenfeld, D W Pfaff, J Verhaagen, P Sonderegger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous renewal of the axonal pathway sensor apparatus by insertion of new sensor molecules into the growth cone membrane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds