Contrasterende aantalstrends van Tjiftjaf en Fitis: wat leert ons het CES?

Loes van den Bremer (Co-auteur), Chris van Turnhout, H. Schekkerman, Symen Deuzeman, H.P. van der Jeugd, Ruud P. B. Foppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Tjiftjaf Phylloscopus collybita en Fitis Phylloscopus trochilus zijn twee nauw verwante insectivore loofzangers, die op basis van de zang gemakkelijk te onderscheiden zijn in het broedseizoen. Beide soorten behoren tot onze talrijkste broedvogels en kennen al decennia een wijde verspreiding met een voorkomen in meer dan 93% van alle Nederlandse atlasblokken (5x5 km). Tjiftjaf en Fitis hebben verschillende trekstrategieën. De soorten vertonen een contrasterende aantalsontwikkeling, waarbij de Tjiftjaf een overwegend positieve- en de Fitis een overwegend negatieve trend laat zien.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-44
TijdschriftLimosa
Volume92
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit

van den Bremer, L., van Turnhout, C., Schekkerman, H., Deuzeman, S., van der Jeugd, H. P., & Foppen, R. P. B. (2019). Contrasterende aantalstrends van Tjiftjaf en Fitis: wat leert ons het CES? Limosa, 92, 36-44. http://www.nou.nu/limosa/limosa_samenvatting.php?nr=5258