Contrasting effects of nutrients and climate on algal communities in two lakes in the windermere catchment since the late 19th century

H.L. Moorhouse (Co-auteur), S. Mcgowan, M.D. Jones, P. Barker, P.R. Leavitt, S.A. Brayshaw, E.Y. Haworth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contrasting effects of nutrients and climate on algal communities in two lakes in the windermere catchment since the late 19th century'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences