Contrasting patterns of herbivore and predator pressure on invasive and native plants

T. Engelkes, B. Wouters, T.M. Bezemer, J.A. Harvey, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contrasting patterns of herbivore and predator pressure on invasive and native plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology