Contribution by neighbouring countries to pesticides in the Dutch surface waters

M. van 't Zelfde, W.L.M. Tamis, M.G. Vijver, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)879-890
TijdschriftCommunications in agricultural and applied biological sciences
Volume76
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit