Contribution of the drug transporter ABCG2 (breast cancer resistance protein) to resistance against anticancer nucleosides.

C. de Wolf, R. Jansen, H. Yamaguchi, M. de Haas, K. van de Wetering, J. Wijnholds, J. Beijnene, P. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3092-3102
TijdschriftMolecular Cancer Therapeutics
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit