Contribution of the mouse calyx of Held synapse to tone adaptation.

J.A.M. Lorteije, J.G.G. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-258
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit