Contributions of age groups and causes of death to the sex gap in lifespan variation in Europe

J.D. Zazueta-Borboa, J.M. Aburto, G. Costa, I. Permanyer, V. Zarulli, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)475-496
Aantal pagina's22
TijdschriftPopulation Studies
Volume77
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2023

Citeer dit