Contributions of angiotensin and bradykinin to circadian blood pressure rhythms in SCN-lesioned and unlesioned transgenic hypertensive rats

K. Witte, A. Schnecko, R.M. Buijs, B. Lemmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBiological Rhythm Research
Volume26
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit