Control and possible applications of a novel carrot-spoiling basidiomycete, Fibulorhizoctonia psychrophila.

R.P. De Vries, J.A. Stalpers, E.S. de Lange, H.A.B. Wösten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-413
  Aantal pagina's7
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume93
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit