Control of blackleg and tuber soft rot of potato caused by Pectobacterium and Dickeya species: a review

R.L. Czajkowski, M.C.M. Pérombelon, J.A. Van Veen, J.M. Van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of blackleg and tuber soft rot of potato caused by Pectobacterium and Dickeya species: a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences