Control of foodborne pathogens on fresh-cut fruit by a novel strain of Pseudomonas graminis

I. Alegre, I. Vinas, J. Usall, N. Teixido, M.J. Figge, A. Abadias

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)390-399
  TijdschriftFood Microbiology
  Volume34
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit