Control of synaptic plasticity in deep cortical networks

Pieter R Roelfsema, Anthony J D G Holtmaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

510 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Control of synaptic plasticity in deep cortical networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences