Control of Volvox blooms by Hertwigia, a rotifer

E. Van Donk, H. Voogd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1781-1784
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume26
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit