Controlling cyanobacterial blooms through effective flocculation and sedimentation with combined use of flocculants and phosphorus adsorbing natural soil and modified clay

Natalia Pessoa Noyma, Leonardo de Magalhães, Luciana Lima Furtado, Maíra Mucci, Frank van Oosterhout, Vera L.M. Huszar, Marcelo Manzi Marinho, Miquel Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controlling cyanobacterial blooms through effective flocculation and sedimentation with combined use of flocculants and phosphorus adsorbing natural soil and modified clay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds