Controls on Coarse Wood Decay in Temperate Tree Species: Birth of the LOGLIFE Experiment

J.H.C. Cornelissen, U. Sass-Klaassen, L. Poorter, K.G. Van Geffen, R. Van Logtestijn, J. Van Hal, L. Goudzwaard, F.J. Sterck, R.K.W.M. Klaassen, G.T. Freschet, A. Van der Wal, H. Eshuis, J. Zuo, W. De Boer, T. Lamers, M. Weemstra, V. Cretin, R. Martin, J. Den Ouden, M.P. BergR. Aerts, G.M.J. Mohren, M.M. Hefting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

106 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Controls on Coarse Wood Decay in Temperate Tree Species: Birth of the LOGLIFE Experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds

Social Sciences