Conventional & organic soil management as divergent drivers of resident and active fractions of major soil food web constituents

Paula Harkes, A.K.A. Suleiman, S. van den Elsen, J. De Haan, M. Holterman, Eiko Kuramae, J. Helder (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)
Filter
Toespraak of presentatie

Zoekresultaten