Conventional & organic soil management as divergent drivers of resident and active fractions of major soil food web constituents

Paula Harkes, A.K.A. Suleiman, S. van den Elsen, J. De Haan, M. Holterman, Eiko Kuramae, J. Helder (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conventional & organic soil management as divergent drivers of resident and active fractions of major soil food web constituents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences