Conventional therapy and new antifungal drugs against Malassezia infections

Wafa Rhimi, Bart Theelen, Teun Boekhout, Chioma Inyang Aneke, Domenico Otranto, Claudia Cafarchia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conventional therapy and new antifungal drugs against Malassezia infections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences