Convergence and Divergence in Direct and Indirect Life-History Traits of Closely Related Parasitoids (Braconidae: Microgastrinae)

Jeff Harvey, B. Visser, C. Le Lann, J. de Boer, J. Ellers, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convergence and Divergence in Direct and Indirect Life-History Traits of Closely Related Parasitoids (Braconidae: Microgastrinae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences