Convergent development of a parasitoid wasp on three host species with differing mass and growth potential

Jeffrey A. Harvey, Almudena Canovas, T. Martijn Bezemer, Mima Malčická

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-22
TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
Volume154
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit