Converging biofabrication and organoid technologies: the next frontier in hepatic and intestinal tissue engineering?

Kerstin Schneeberger, Bart Spee, Pedro Costa, Norman Sachs, Hans Clevers, Jos Malda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Converging biofabrication and organoid technologies: the next frontier in hepatic and intestinal tissue engineering?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds